Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru stadiu elaborare documente programatice necesare finanţării în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014 – 2020

adrsm-1453897980.png

Mâine, 28 ianuarie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează o întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea urbană durabilă. În cadrul acestui eveniment, ce va avea loc la sediul Agenţiei din municipiul Călăraşi, începând cu ora 10:00, vor fi discutate condiţiile generale de accesare a fondurilor europene în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

Având în vedere faptul că existenţa unei Strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014 – 2020, dar şi a Planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD), în cazul finanţării investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructură aferentă, fiecare municipiu reşedinţă de judeţ de la nivelul regiunii Sud Muntenia va prezenta o situaţie despre stadiul elaborării acestor documente programatice care să acopere perioada 2014 – 2020.