Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare din POR 2014 – 2020 pentru dezvoltarea urbană durabilă

dsc_0158-1453993500.jpg

Joi, 28 ianuarie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o întâlnire de lucru privind oportunităţile de finanţare din cadrul noului Program Operaţional Regional 2014 – 2020, pentru dezvoltarea urbană durabilă de la nivelul regiunii noastre.

Întrunirea, ce s-a desfăşurat la sediul Agenţiei din municipiul Călăraşi, a avut ca obiectiv discutarea şi analizarea condiţiilor generale de implementare a dezvoltării urbane durabile, în contextul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

În deschiderea evenimentului, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a vorbit despre importanţa cunoaşterii de către toate unităţile administrativ-teritoriale a noilor oportunităţi de finanţare, declarând următoarele: „Axa prioritară 4 a noului POR este cea mai complexă pe care programul o propune pentru perioada 2014 – 2020. Drept pentru care, în vederea sprijinirii solicitanţilor eligibili – municipiile reşedinţă de judeţ, am făcut câţiva paşi în această direcţie, în primul rând, la nivel organizaţional, în sensul că am înfiinţat o nouă structură în cadrul Agenţiei, la nivelul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare – Serviciul Dezvoltare Urbană. Noua structură se ocupă numai cu Axa prioritară 4, pentru a veni, astfel, în ajutorul reşedinţelor de judeţ să absoarbă cât mai multe fonduri nerambursabile europene. Pentru regiunea noastră, alocarea financiară orientativă depăşeşte 218 milioane de euro, ceea ce înseamnă că fiecare municipiu reşedinţă de judeţ va beneficia, iniţial şi în mod egal, de aproximativ 31 de milioane de euro”.

Dezvoltarea urbană durabilă se finanţează prin intermediul strategiilor integrate ce au în vedere rezolvarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu din municipiile reşedinţă de judeţe. Existenţa unei Strategii integrate de Dezvoltare urbană constituie condiţia de bază pentru obţinerea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014 – 2020, precum şi a Planurilor de mobilitate urbană durabilă, în cazul finanţării investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructura aferentă.

Informaţii referitoare la accesarea finanţării în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014 – 2020 pot fi obţinute de la Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare, e-mail: dezvoltare.urbana@adrmuntenia.ro.