Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru privind Dezvoltarea urbană în contextul noutăţilor din ghidul specific aflat în consultare publică

adr-1469772316.jpg

Marţi, 9 august a.c., la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, începând cu ora 10, va avea loc o întâlnire de lucru privind Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

Scopul întâlnirii este de a discuta problemele/situaţiile/speţele identificate de potenţialii beneficiari, UAT municipii reşedinţă de judeţ, în legătură cu informaţiile cuprinse în Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, aflat în consultare publică până în data de 12 august a.c.. Astfel vor fi discutate aspecte referitoare la tipuri de proiecte şi investiţii avute în vedere pentru finanţare prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 pe fiecare prioritate de investiţii, pentru a estima încadrarea acestora în bugetele globale alocate fiecărui municipiu şi stadiul actual al procesului de elaborare/aprobare a Strategiilor integrate de dezvoltare urbană (SIDU) şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), în scopul actualizării situaţiei existente.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.