Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru privind dezvoltarea urbană a judeţului Ialomiţa, prin POR 2014 – 2020

1-1472651784.jpg

Miercuri, 31 august, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat, la invitaţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, la întâlnirea de lucru destinată reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale din mediul urban din Ialomiţa, pentru a prezenta oportunităţile de finanţare din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

Evenimentul, ce s-a desfăşurat la Complexul Hotelier „Ialomiţa” din staţiunea balneară Amara, a reunit aproximativ 30 de reprezentanţi ai municipiilor şi oraşelor din judeţul Ialomiţa. Cu această ocazie, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a purtat discuţii cu autorităţile publice prezente despre posibilităţile de finanţare pe care le oferă noul Program Operaţional Regional, pentru a realiza investiţii destinate îmbunătăţirii infrastructurii urbane cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Astfel, au fost analizate condiţiile de accesare a finanţării europene şi tipurile de proiecte ce pot fi realizate de către unităţile administrativ-teritoriale prin liniile de finanţare POR 2014 – 2020, pentru creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale (Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – Operaţiunile A şi B), valorificarea patrimoniului cultural (Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”), revitalizarea oraşelor (Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”), dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (investiţii în infrastructura de turism)”, dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”), precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale (Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”).