Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru cu autoritățile publice locale din Călărași

Miercuri, 3 mai 2023, la invitația primarului municipiului Călărași, Marius-Grigore Dulce, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a participat la o întâlnire de lucru în cadrul căreia au fost discutate proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Din partea ADR Sud-Muntenia, la întâlnire a participat Liviu Gabriel Mușat, director general, Mariana Vișan, director Organism Intermediar POR și Andreea-Mirela Tache, director Cabinetul Directorului General. Alături de reprezentanți ai Primăriei, la discuții au luat parte și constructorii care execută lucrările în cadrul proiectelor cu finanţare europeană POR 2014-2020.

Desfășurat la sediul Primăriei Călărași, evenimentul a avut drept scop identificarea provocărilor întâmpinate de UAT Călărași și de constructori în implementarea proiectelor, precum şi găsirea soluțiilor adecvate problemelor adresate. De asemenea, s-a subliniat necesitatea urgentării depunerii de către constructori a situaţiilor de lucrări, în vederea  aprobării cererilor de rambursare cât mai repede de către ADR Sud-Muntenia. Toate proiectele finanțate în cadrul POR 2014-2020 trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2023.

U.A.T. Municipiul Călărași are în implementare, prin POR 2014-2020, 20 de proiecte în valoare de peste 186 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,97 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,96 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au transmis 212 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 2,13 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,6 miliarde de lei. Pentru 79 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 565,72 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 486,01 milioane de lei.

ADR Sud-Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre Regio puteți afla accesând site-ul dedicat programului: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/.