Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instruire destinată beneficiarilor Regio pentru implementarea de noi proiecte

1-1413545548.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, a organizat vineri, 17 octombrie, la sediul din Călăraşi, un nou seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri nerambursabile de la nivelul regiunii noastre.

La întâlnirea de lucru au participat 40 de beneficiari – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Sud Muntenia – care au primit finanţare nerambursabilă în cadrul domeniilor majore de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, DMI 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” ale Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

Cu această ocazie, reprezentanţii echipelor de implementare a proiectelor Regio au aflat informaţii importante despre etapele de implementare a proiectelor, subiectele abordate fiind legate de obligaţiile ce revin beneficiarilor în realizarea materialelor de informare şi publicitate, de managementul proiectelor, monitorizarea şi verificarea contractelor de finanţare, implementare, cerinţe minime pentru implementarea cu succes a proiectelor, indicatori, vizitele de monitorizare, măsurarea şi raportarea progresului, precum şi despre modificările ce pot surveni la contractul de finanţare. Alte teme de discuţie au vizat instrucţiunile de prefinanţare, plata şi rambursarea cheltuielilor, achiziţiile publice în cadrul proiectelor‚ principii şi reguli.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.