Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea nr. 146, pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a a duratei contractelor de finanţare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 146/17.06.2016, pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AM POR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora.

Toate contractele de finanţare ce nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AM POR nr. 144/2015 vor face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor).

Prezenta instrucţiune poate fi consultată pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr146din17062016.pdf.