Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea nr. 122, privind achiziţionarea serviciilor de audit pentru contractele finanţate prin POR 2007 - 2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR), având în vedere Protocolul de colaborare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din România, a emis Instrucţiunea nr. 122, privind achiziţionarea serviciilor de audit pentru contractele finanţate prin POR 2007 - 2013.
Documentul poate fi consultat pe site-ul Agenţiei dedicat programului Regio, http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea122.pdf.