Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea AM POR nr. 30, privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 30/14.03.2017, privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică.

Beneficiarii se vor asigura că, în cazurile în care există un act adiţional la contractele de achiziţie publică, sumele aferente acestui act adiţional fie se facturează separat pentru cheltuielile efectuate aferente contractului de bază, respectiv actului adiţional, fie sunt indicate pe un rând separat în cadrul aceleiaşi facturi respectivele cheltuieli pentru lucrări/ servicii/ produse.

Pentru cheltuielile efectuate până la data prezentei instrucţiuni, beneficiarii vor ataşa la facturile ce conţin cheltuieli aferente atât contractului de bază, cât şi la cele aferente actului adiţional, o notă explicativă care va conţine defalcarea menţionată mai sus.

Instrucţiunea poate fi consultată pe website-ul nostru-  http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Instrucţiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea30.pdf.