Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea AM POR nr. 19, privind modificarea cotei TVA la 19%

untitled-1484826782.png

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 19/17.01.2017, privind conformarea solicitanţilor POR 2014 – 2020 cu Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Art. 291, alin. 1 – cota TVA aplicabilă de la 1 ianuarie 2017, privind depunerea cererilor de finanţare în cadrul apelurilor lansate.

Astfel, pentru toţi solicitanţii POR 2014 – 2020, care au depus/ transmis prin MYSMIS cererile de finanţare cu bugetul întocmit prin raportare la cota de TVA de 20%, ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, va solicita revizuirea documentaţiei în concordanţă cu cota legală aplicabilă de TVA în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi/sau în etapa precontractuală.

Pentru toţi potenţialii solicitanţi POR care nu au depus încă cererile de finanţare în cadrul apelurilor lansate, dar au întocmite/aprobate documentaţiile tehnico-economice la cota de TVA 20%, cotă în vigoare la data întocmirii documentaţiilor, pot depune/transmite prin MYSMIS respectivele cereri de finanţare. Acestea vor fi incluse în procesul de evaluare şi selecţie, cu condiţia revizuirii cotei de TVA în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi/sau în etapa precontractuală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Termenul limită de revizuire a cererilor de finanţare şi a documentelor anexate la acestea, din perspectiva cotei de TVA, este cel mai târziu în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale, în conformitate cu secţiunea 8.5 la Ghidul general, în caz contrar proiectul fiind respins.

Prezenta instrucţiune se aplică pentru toate proiectele depuse sau care urmează a fi depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, ce se încadrează în situaţiile anterior menţionate.

 

Instrucţiunea poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Instrucţiuni, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneaampornr19din17012017.pdf, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro.