Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea AM POR nr. 123/15.12.2014, privind suspendarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis Instrucţiunea nr. 123/15.12.2014, privind întreruperea parţială a activităţilor în cadrul POR 2007 – 2013 în perioada 23 – 31 decembrie 2014, în ceea ce priveşte verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii, evaluarea tehnică şi financiară, inclusiv efectuarea vizitelor la faţa locului din etapa precontractuală. De asemenea, în această perioadă nu se vor mai transmite documentaţiile de contractare spre verificare la AM POR.

În plus, toate documentaţiile de contractare ce nu se vor semna la nivelul MDRAP până în data de 22 decembrie a.c. inclusiv, se vor revizui prin reconsiderarea perioadei de implementare la maxim 11 luni, dacă este cazul.

Prezenta instrucţiune poate fi descărcată de pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea123.pdf.