Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Infrastructura de turism din zona Peşterii Ialomiţei (masivul Bucegi) va fi modernizată cu ajutorul fondurilor Regio!

Vineri, 4 mai 2012, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului",  Domeniul major de intervenţie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice". Beneficiarul finanţării nerambursabile este unitatea administrativ-teritorială  Judeţul Dâmboviţa care a primit fonduri Regio  pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al Peşterii Ialomiţei din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa ".

Valoarea totală a contractului de finanţare este de  6.415.828,68 lei din care:  valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.302.265,13,  cofinanţarea eligibilă a beneficiarului   este de 95.218,88 lei iar valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 1.131.362,88 lei.  Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a zonei montane din judeţul Dâmboviţa prin creşterea activităţii turistice în zona Peşterii Ialomiţei.  Perioada de implementare a contractului de finanţare  este de 24 de luni, interval de timp în care vor fi executate lucrări de reabilitare şi modernizare a infrastructurii tehnice. Investiţiile realizate cu  sprijin Regio vor avea ca rezultat crearea condiţiilor optime pentru vizitarea peşterii, cu acces îmbunătăţit pentru turişti, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi.

Peştera Ialomiţei este cea mai importantă formaţiune carstică a Bucegilor. Amplasată într-o zonă cu un peisaj alpin generos, pe un spaţiu încă nepoluat, peştera reprezintă una dintre principale atracţiile turistice ale zonei. 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

 

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare