Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Informare privind modalitatea de derulare a finantarii si transferul fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor prin Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a inaintat ADR Sud Muntenia adresa cu nr. 96323/07.07.2008, referitoare la "Informare privind modalitatea de derulare a finantarii si transferul fondurilor din bugetele consiliilor judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara."
Atasam adresele Ministerului Economiei si Finantelor elaborate de Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare si Directia Generala de Metodologie Contabila si Institutii Publice ce includ urmatoarele:
Ø       modalitatea de transfer a sumelor alocate din bugetul local pentru constituirea Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara si pentru realizarea proiectelor propuse de acestea. Sumele alocate din bugetul local pentru constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi pentru realizarea proiectelor propuse de acestea se vor evidenţia în clasificaţia economică la Titlul VII "Alte transferuri", art.55.01 "Transferuri interne", alin.55.01.42 "Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară". În clasificaţia funcţională aceste sume se vor evidenţia pe capitole şi subcapitole în funcţie de natura proiectului de dezvoltare pentru care se alocă sume din bugetul local. 
Ø       modalitatea de reflectare în contabilitate a operaţiunilor legate de transferurile financiare din bugetele consiliilor locale în bugetele Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară se realizează în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare: 673 " Transferuri Interne"’ = " Finanţarea de la bugetele locale" (titlul 55, art.55.01, alin.55.01.42)

 Adresele oficiale sunt publicate pe site-ul nostru la sectiunea Programul Operational Regional, Ghidul Solicitantului - Axa 3.