Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Informare pentru beneficiarii POR privind depunerea Solicitărilor de plată în conformitate cu OUG nr. 101/ 2022

Beneficiarii POR pot transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, Solicitarea de plată pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/ sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare (Anexa 1), după ce, în prealabil, a analizat dacă se încadrează în prevederile art. 1, 2 şi 6 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 101/ 2022.

Beneficiarul depune o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziție publică din cadrul unui proiect.

Solicitarea va fi semnată cu semnătura electronică calificată conform prevederilor legale, fiind asimilată înscrisurilor autentice. Împreună cu solicitarea vor fi transmise și documentele justificative corespunzătoare, prevăzute în Anexa 1 la Ordinul nr. 1538/2022, tot prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare.

În caz de forță majoră sau dacă nu funcționează aplicația MySMIS, modulul Comunicare, se vor aplica cele prevăzute de art. 8 din Legea nr. 128/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Mai multe detalii puteți obține consultând Ordinul nr. 1538/2022, accesând link-ul:

 https://2014-2020.adrmuntenia.ro/documente/static/1252 sau accesând link-ul dedicat programului:

 https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/974-informare-pentru-beneficiari-privind-depunerea-solicitarilor-de-plata-in-conformitate-cu-o-u-g-nr-101-2022