Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

În perioada 7 – 18 martie se va lansa sistemul MySMIS2014+

În perioada 7 – 18 martie, Ministerul Fondurilor Europene va lansa sistemul informatic pentru depunerea proiectelor europene - MySMIS2014+ pentru testare publică! Astfel, solicitanţii de finanţare europeană vor putea testa aplicaţia în condiţii reale. Pentru semnarea digitală a documentelor încărcate în MySMIS 2014, reprezentantul legal/persoana împuternicită a solicitantului va trebui să deţină un certificat digital calificat.
Menţionăm că depunerea de proiecte în cadrul apelurilor lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 se va realiza online, ca regulă generală, prin utilizarea MySMIS2014, aplicaţie ce va fi pusă la dispoziţia potenţialilor solicitanţi de către Ministerul Fondurilor Europene.

Sistemul MySMIS2014 va fi utilizat de aplicanţii de fonduri europene, pentru a depune proiecte mai facil online, dar şi pentru implementarea mai uşoră a contractelor de finanţare. Aplicaţia este unică pentru toate programele operaţionale. Practic, MySMIS 2014 reprezintă un sistem de schimb electronic de date între aplicanţi şi Autorităţile de management/Organismele intermediare.

Pentru a nu întâmpina probleme în solicitarea de bani europeni în perioada de programare 2014 - 2020, prin MySMIS, potenţialii beneficiari au nevoie de o semnătură electronică pentru a se putea identifica electronic şi a înscrie o persoană juridică.