Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grădinița „Rază de Soare” din Târgoviște, modernizată cu fonduri Regio

Miercuri, 15 martie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a participat alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște și Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița, la evenimentul de inaugurarea al proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmboviţa”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.4 - „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 4.4 - „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității infrastructurii educaționale în vederea asigurării accesului sporit al copiilor din municipiul Târgoviște la educație timpurie prin modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale preșcolare aferente Grădiniței cu program prelungit „Rază de soare” din Târgoviște, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea sa.

Proiectul a presupus reabilitarea și modernizarea celor două construcții deja existente, realizarea unei extinderi care include la nivelul parterului foaiere de acces, sală pentru activități sportive și serbări, vestiare pentru copii, anexe, precum și dotarea cu echipamente, materiale didactice și mobilier specific.

Durata de implementare a proiectului a fost de 47 luni, derulându-se în perioada 27.03.2019 – 28.02.2023, iar bugetul investiției a avut o valoare totală de 12.736.053 lei, din care 6.750.006 de lei a reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.031.560 de lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 4.954.487 de lei a fost contribuția proprie a beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul Axei prioritare 4, Obiectiv specific 4.4, unde au putut fi depuse proiecte ce au vizat creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă s-au transmis 15 aplicații în valoare totală de 72,69 milioane de lei, ce au solicitat 65,68 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 12 aplicații depuse s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 44,11 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 33,97 milioane de lei.

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia au fost transmise până acum 2.175 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,60 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 925 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,97 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de peste 7,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 miliarde de lei. Pentru 171 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,62 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare peste 1,31 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.