Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Giurgiu obţine primele fonduri Regio pentru dezvoltarea sistemului educaţional

img_0020-1410165118.jpg

Luni, 8 septembrie, Unitatea Administrativ-Teritorială Giurgiu a semnat, în calitate de beneficiar, primul contract de finanţare în cadrul Regio, pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale din judeţul Giurgiu.

Proiectul Continuarea lucrărilor „Consolidare clădire Colegiul Naţional Ion Maiorescu din Giurgiu” primeşte finanţare Regio în cadrul Domeniului major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, apelul 2, lansat în urma realocării de fonduri în cadrul acestui program, conform Deciziei Comisiei C(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Proiectul are o valoare totală de 3.542.903,02 lei (din care valoarea totală eligibilă este de 3.519.403,02 lei; 2.991.492,57 lei fonduri FEDR; 457.522,39 lei fonduri din bugetul naţional; 70.388,06 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului) şi o durată de implementare de 8 luni.

Clădirea Colegiului Naţional „Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu, cu valoare de patrimoniu, fiind pe lista monumentelor istorice, este formată din trei corpuri de clădire (C1, C2 şi C3), construite în etape istorice diferite începând din anul 1896. Din cauza vechimii construcţiei şi mişcărilor seismice repetate, structura de rezistenţă s-a slăbit considerabil de-a lungul timpului. Proiectul ce a primit finanţare Regio are ca obiectiv continuarea lucrărilor de reabilitare. Astfel, cu sprijin financiar nerambursabil european vor fi executate lucrări de consolidare şi instalaţii la corpurile C1 şi C3 şi se vor finaliza lucrările de intervenţii asupra faţadelor la corpul C2.

În cadrul DMI 3.4, apelul 2, din judeţul Giurgiu au fost depuse în total şase cereri de finanţare, ce au o valoare totală solicitată nerambursabilă de peste 4,1 milioane de euro. La nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse, în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte (martie 2014), 67 de cereri de finanţare, prin care se solicită fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în valoare totală de 372.749.021,79 lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.