Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.3. - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operaţiunea C - grup vulnerabil copii, lansat în co

81c-1482478434.png

În data de 22 decembrie Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, pentru consultare publică, prima versiune de lucru a Ghidului Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 8.1 – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectivul Specific 8.3 – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C – Grup vulnerabil copii.

Potenţialii beneficiari în cadrul acestui apel de proiecte vor fi entităţile de drept public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii sociale pentru copii, ce au în vedere proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament clasice.

Valoarea minimă a unui proiect este de 200.000 euro, iar cea maximă de 1 milion euro.

Eventualele observaţii sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 21 ianuarie 2017.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axa 8, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.