Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru prioritatea 3.1 – Sprijnirea eficienţei energetice, Operaţiunea B – Clădiri publice, lansat spre consultare publică

31bcopy-1470115614.png

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 28 iulie 2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

Prioritatea de investiţie 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice sprijină activităţile specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

  • îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, (pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
  • reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea şi transportul agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum;
  • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop imbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice);
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
  • orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade etc.);
  • realizarea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Potenţialii beneficiari care vor putea depune cereri de finanţare pentru Prioritatea 3.1, Operaţiunea B sunt autorităţile publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice locale şi parteneriatele între ele, atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

Alocarea financiară aferentă acestei operaţiuni la nivel naţional este de 325,21 milioane euro, regiunii Sud Muntenia revenindu-i 45,56 milioane euro.

Documentele aferente ghidului pot fi consultate pe website-ul dedicat implementării Regio în Sud Muntenia – http://regio.adrmuntenia.ro > Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/p31b.rar sau pe site-ul Regio, http://www.inforegio.ro.

Eventualele observaţii sau comentarii la Ghidul specific pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mdrap.ro, până în data de 29 august a.c., ora 16:00.