Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10, P.I. 10.1, Obiectiv specific 10.2 - Învăţământ profesional şi tehnic, în consultare publică

siteadr-1497358351.png

Marţi, 13 iunie, s-a publicat Ghidul specific aferent Axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectivul specific 10.2 „Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa e-mail: regio@mdrap.ro până în data de 28 iunie a.c..

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 10, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/.