Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte 2.1 Microîntreprinderi a fost modificat!

poscce1414738877-1472471129.jpg

Astăzi, 29 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Ordinul nr. 1878/29.08.2016, pentru aprobarea modificării anexei Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte 2.1 Microîntreprinderi.

 Prin acest document se anunţă revizuirea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Modificarea documentului a vizat revizuirea, în Ghidul specific – Secţiunea 5 „Procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor”, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secţiunea 8 „Verificarea, evaluare, selecţia şi contractarea proiectelor”. Conform AM POR, această modificare a fost impusă de particularităţile derulării procesului de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condiţiilor şi prevederilor Ghidului specific pentru Prioritatea de investiţii 2.1 rămân neschimbate.

Prezentul Ordin MDRAP poate fi consultat pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Alte documente, link: http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/omdrap18782016.pdf.