Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 5.1 pentru dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural - SUERD, în consultare publică

untitled-1497340746.png

Astăzi, 13 iunie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” - apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în ceea ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe între oameni”.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie 2017 (10 zile calendaristice).

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 5, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/.