Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fondurile Regio îmbunătățesc infrastructura de educație din municipiul Târgoviște

Miercuri, 24 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște,  au semnat două contracte de finanțare obținută din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Astfel, Consiliul Județean Dâmbovița este beneficiarul fondurilor nerambursabile Regio pentru proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și asigurarea dotării necesare pentru sporirea gradului de confort instituțional al persoanelor cu dizabilități la Școala Gimnazială Specială Târgoviște”, ce va fi implementat în 71 de luni, în perioada 21 februarie 2018 – 31 martie 2023. Principalele activități ce vor fi realizate în cadrul proiectului sunt: lucrările de reabilitare și refuncționalizare a clădirii principale a Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, dotarea necesară pentru realizarea procesului educațional în bune condiții, amenajarea unei gospodării de apă, amenajări exterioare, împrejmuirea terenului de sport și a incintei școlii, realizarea spațiilor verzi din perimetrul unității de învățământ, realizarea rețelelor exterioare de utilități și branșamentele acestora, precum și achiziționarea și montarea unui grup electrogen pentru alimentarea cu energie electrică în cazul avariilor la rețeaua principală. Bugetul proiectului are o valoare totală de 7.254.320,44 lei, din care peste șase milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 929 de mii de lei sunt fonduri de la bugetul național, iar contribuția beneficiarului este de peste 250 de mii de lei.

Totodată, Primăria Municipiului Târgoviște va implementa proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale ‘Tudor Vladimirescu’ din Târgoviște, județul Dâmbovița” cu fonduri nerambursabile Regio, având ca obiectiv realizarea de investiții în școala cu același nume. În cele 90 de luni de implementare ale proiectului, 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2023, va fi reabilitat corpul principal de clădire al Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, va fi supraetajată sala de sport, va fi amenajată curtea interioară pentru funcționalizarea ca bază sportivă și va fi extinsă cu un corp administrativ și sală festivități, în vederea creșterii accesului, calității și atractivității educației în municipiul Târgoviște. Investiția are un buget cu valoarea totală de 20.656.566,55 lei, din care aproape 7,5 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din FEDR, aproape 2,68 milioane de lei reprezintă fondurile de la bugetul național, iar peste 489 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de educație pentru învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 606,9 milioane de lei, ce au solicitat 550,35 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 41 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 464,17 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 398,72 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.085 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,32 miliarde de lei. Pentru 796 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,24 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape șapte miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 347 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,23 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 154 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,33 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,15 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.