Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii educaţionale din judeţul Giurgiu

Marţi, 7 octombrie, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat, a semnat cel de-al doilea contract de finanţare în cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale din judeţul Giurgiu.

Proiectul pentru care comuna Vânătorii Mici din judeţul Giurgiu a câştigat finanţare nerambursabilă europeană, a fost depus în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, deschis în luna martie a.c. pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” al Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

Proiectul „Reabilitare pentru creşterea eficienţei energetice a Şcolii Primare nr. 5, satul Poiana lui Stângă, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu”, al cărui beneficiar este Unitatea Administrativ-Teritorială Vânătorii Mici, are o valoare totală de 527.236,55 lei, din care valoarea eligibilă este de 510.207,36 lei (fonduri FEDR – 433.676,26 lei; fonduri de la bugetul naţional – 66.326,95 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului – 10.204,15 lei). Contractul de finanţare vizează îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi creşterea gradului de confort pentru cei 75 de elevi înscrişi la Şcoala Primară nr. 5 din satul Poiana lui Stângă, comuna Vânătorii Mici. Într-un interval de 12 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrări de anvelopare a clădirii şcolii în vederea implementării măsurilor de eficienţă energetică, a îmbunătăţirii condiţiilor de confort interior, a reducerii consumurilor energetice, a costurilor de întreţinere şi a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Până în prezent, la nivelul judeţului Giurgiu au fost depuse în total şapte proiecte pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale cu sprijin financiar acordat prin programul Regio, dintre acestea primind finanţare două contracte, ce au o valoare totală de peste 4 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.