Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru dezvoltarea S.C. CONFEX S.R.L. din Călărași

Vineri, 15 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, alături de Daniela Oțelea, administratorul S.C. CONFEX S.R.L. și reprezentanți ai administrației publice locale au participat la recepția unității de producție a S.C. CONFEX S.R.L. din municipiul Călărași, realizată în cadrul proiectului „Capacitate competitivă pentru (creație și) fabricație în industria confecțiilor”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea firmei de confecții pentru ca, în baza experienței acumulată în cei peste 15 ani de activitate continuă și poziției ocupate în prezent, să ajungă la o competitivitate semnificativă și o valoare adăugată consistentă. Astfel, S.C. CONFEX S.R.L. urmărește pătrunderea pe o piață de nișă cu produse de valoare adăugată importantă, dezvoltare pe tot ciclul de producție în unitatea proprie: piața echipamentelor sporturilor de iarnă.

Prin proiect, cu fonduri nerambursabile Regio s-a realizat o construcție P+1E cu suprafața construită  827,50 mp și suprafața desfășurată de 1655 mp, utilizate pentru toate funcțiunile asociate tehnologiei: magazii de produse finite, semifabricate intermediare și produse finite, atelier de întreținere a echipamentelor, birou pentru proiectare tehnologică, birouri pentru management, vestiare și sală pentru luat masa. De asemenea, prin investiție se achiziționează toate echipamentele necesare unei secții de confecție.

Proiectul, cu o perioadă de implementare de 51 de luni, începând cu data de 1 februarie 2017, până în data de 30 aprilie 2021, are bugetul o valoare totală de 7.109.219,48 de lei, din care fonduri nerambursabile de 3.367.710,80 de lei, însemnând aproape 2,9 milioane de lei din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) și peste 500 de mii de lei de la Bugetul Național. Contribuția beneficiarului este de peste 1,4 milioane de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 2.075 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 14 miliarde de lei, pentru 782 dintre acestea semnându-se contracte în valoare totală de peste opt miliarde de lei și aproape 6,85 miliarde de lei fonduri publice solicitate.

La nivelul județului Călărași, au fost depuse 197 de aplicații pentru fonduri Regio, având o valoare totală de peste 2,1 miliarde de lei și o valoare solicitată de aproape 1,6 miliarde de lei. Dintre acestea, cele 131 de aplicații înregistrate la nivelul Axei prioritare 2 au o valoare totală de peste 1,1 miliarde de lei și fonduri publice solicitate de peste 625 de milioane de lei. Pentru 32 dintre ele s-au semnat contracte în valoare totală de peste 65 de milioane de lei, valoarea solicitată fiind de 39,1 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.