Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal Câmpina

spitalcopy-1398695707.jpg

Luni, 28 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare ce are ca obiectiv „Reabilitarea, modernizarea, şi echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Câmpina”. Proiectul, al cărui beneficiar este Municipiul Câmpina, se va derula pe o perioadă de 12 luni şi va fi finanţat cu fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”. Contractul are o valoare totală de 11.397.056,52 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.933.860,64 lei (7.593.781,54 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 1.161.401,89 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 178.677,21 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Ambulatoriul din cadrul Spitalului Municipal Câmpina oferă în prezent servicii medicale pentru următoarele specialităţi: cardiologie, chirurgie, dermato-venerice, endocrinologie, medicină internă, neurologie, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ortopedie, ORL, pediatrie, recuperare, urologie, psihiatrie, planificare familială, TBC, antirabic şi oncologie. Cu sprijin financiar nerambursabil Regio vor fi efectuate lucrări de reabilitare şi de modernizare a unităţii spitaliceşti din municipiul Câmpina şi, totodată, vor fi achiziţionate echipamente performante de specialitate şi aparatură medicală.

Până în data de 28 aprilie 2014, în cadrul acestui domeniu major de intervenţie au fost semnate 10 contracte de finanţare cu o valoare totală de peste 230 milioane de lei, din care asistenţa nerambursabilă este de peste 175 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.