Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri POR de peste 211 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere din Dâmboviţa

1-1502085597.jpg

Vineri, 4 august, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, împreună cu ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, au semnat contractul de finanţare pentru unul dintre cele mai importante proiecte pentru infrastructura de transport rutier din judeţul Dâmboviţa, denumit „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean, prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B, pe traseul limită de judeţ Prahova - Moreni - Gura Ocniţei - Răzvad - Ulmi - Târgovişte - Comişani - Bucşani - Băleni - Dobra - Finta - Bilciureşti - Cojasca - Corneşti - Butimanu - Niculeşti - limită judeţ Ilfov”.

Această iniţiativă este rezultatul colaborării dintre Judeţul Dâmboviţa (în calitate de lider de proiect), Municipiul Târgovişte şi Municipiul Moreni, care au depus, în parteneriat, aplicaţia în cadrul Axei prioritare 6 „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale, prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 211.822.388,29 lei, din care 211.190.265,05 lei reprezintă valoarea nerambursabilă, iar 4.223.805,30 lei este cofinanţarea beneficiarului.

Prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 45 de luni de la semnarea contractului de finanţare, va creşte gradul de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B, pe traseul limită de judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei – Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani – Bucşani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciureşti – Cojasca – Corneşti - Butimanu – Niculeşti – limită judeţ Ilfov. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR vor fi modernizaţi în total peste 62 de kilometri de drumuri judeţene, ce vor deservi peste 180.000 de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele TEN-T.

Prin Prioritatea de investiţii 6.1, regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro. În cadrul celor două apeluri lansate în cadrul acestei linii de finanţare POR, toate cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere judeţene, până la termenul limită 13 iulie a.c.. Harta cu drumurile prioritare, ce necesită lucrări de modernizare şi reabilitare, a fost anterior aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în luna decembrie 2016. Prioritizarea acestor drumuri judeţene s-a făcut ţinând cont de legăturile la magistrala de transport TEN-T şi, de asemenea, de Masterplanul General de Transport al României.

Astfel, cele trei trasee din regiunea noastră propuse pentru finanţare prin POR 2014 – 2020 totalizează peste 330 de kilometri lungime. În acest sens, cu sprijin financiar POR pot fi realizate lucrări de modernizare şi reabilitare a reţelelor de drumuri judeţene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu reţeaua TEN-T.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare – tel.: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.