Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile POR pentru restaurarea bisericii „Înălțarea Domnului” din Manasia

În data de 21 decembrie s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidare, restaurare și reabilitare biserica `Înălțarea Domnului`, construire și reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare, comuna Manasia, jud. Ialomița”.

Prin acest contract, Parohia Manasia, în calitate de beneficiar, primește finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 4.937.165,58 lei, din care 4.195.328,14 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 641.638,42 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Prin această investiție, ce se va derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene prin POR, se urmărește creșterea atractivității și valorificarea monumentului istoric biserica „Înălțarea Domnului” din comuna Manasia, județul lalomița, prin creșterea medie a numărului anual de vizitatori cu aproximativ 6%.

 

Proiectul de investiție, ce are o perioadă de implementare de 18 luni, după momentul semnării contractului, vizează consolidarea, reabilitarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu de clasa A biserica „Înălțarea Domnului”, construirea și reabilitarea unor clădiri anexe și realizarea unor amenajări exterioare.

Biserica parohială „Înălțarea Domnului” a fost construită din cărămidă, între anii 1838 și 1842. Ctitorul bisericii este principele sârb Efrem Obrenovici (1790-1856), fratele mai mic al cneazului Milos, întemeietor al dinastiei Obrenovici, care a condus Serbia aproape un secol (1815 - 1903).

Biserica din Manasia are formă de cruce, fiind ridicată pe o solidă fundație de piatră. Zidurile sunt din cărămidă cu o grosime de 1,10 m. Lungimea este de 29 m, iar înălțimea în dreptul turlei mari este de 20 m. Prima pictură s-a făcut în anul 1850 de către un pictor necunoscut, iar pictura actuală a fost făcută între 1981 și 1985, în stil tempera, de către artistul plastic Andonie Romeo.

Parohia are o bibliotecă ce cuprinde cărți de ritual bisericesc cu valoare de patrimoniu, cea mai importantă fiind Evanghelia din 1697.

 

Până în prezent, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus 46 de proiecte ce vizează conservarea și reabilitarea obiectivelor de patrimoniu național. Dintre acestea s-au semnat 15 contracte de finanțare în valoare totală de aproximativ 210 milioane de lei, din care aproximativ 205 milioane de lei reprezintă valoarea totală a fondurilor nerambursabile solicitate de beneficiari.