Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile POR de aproximativ 1,7 milioane de lei pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Giurgiu

În data de 14 decembrie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu – Cartier Policlinică”, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Giurgiu este primul beneficiar de la nivelul regiunii Sud Muntenia care obține fonduri nerambursabile POR în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, apelul de proiecte 3.1 A – Clădiri rezidențiale.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.822.560,88 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 2.822.560,88 lei (fonduri FEDR: 1.439.506,05 lei; fonduri din bugetul național: 254.030,48 lei; cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 1.129.024,35 lei).

Cu ajutorul fondurilor POR, pe parcursul celor 24 de luni de implementare, de la data semnării contractului de finanțare, șase blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu vor beneficia de lucrări de invervenție menite să crească eficiența energetică a clădirilor, scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu aproximativ 48% și reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzirea spațiilor cu cel puțin 60% pentru cele 140 de apartamente. Totodată, implementarea acestui proiect va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, diminuarea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră, precum şi la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. Blocurile unde vor fi executate lucrări de reabilitare termică sunt următoarele: blocurile A6, A4, C40, A1, A2 și A7 din Aleea Alexandriei din municipiul Giurgiu.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, la nivelul județului Giurgiu s-au depus până în prezent 73 de aplicații, ce au o valoare totală de aproximativ 390 de milioane de lei, din care potențialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 291 de milioane de lei. Dintre acestea s-au semnat 7 contracte de finanțare ce însumează peste 21,4 milioane de lei, din care peste 6,6 milioane de lei reprezintă valoarea fondurilor nerambursabile solicitate.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.