Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile pentru universitățile din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020!

Începând cu data de 24 noiembrie, universitățile de stat din regiunea Sud Muntenia vor putea depune aplicații prin care să reabiliteze și să modernizeze instituțiile de învățământ, cu ajutorul fondurilor nerambursabile din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Prin Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, regiunea Sud Muntenia va beneficia de o alocare de 11,25 milioane de euro, reprezentând fonduri FEDR și de la bugetul de stat.

Apelul de depunere de proiecte va fi deschis în perioada 24 noiembrie 2017 – 24 aprilie 2018, urmând a fi cu depunere continuă, conform principiului „Primul depus, primul evaluat”. Depunerea se va realiza exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Valoarea eligibilă a unei cereri de finanțare poate fi de minim 100 de mii de euro și de maxim 6,7 milioane de euro, cu mențiunea că aceasta nu trebuie să depășească echivalentul a 30 de milioane de lei, calculat la cursul Inforeuro din luna depunerii. La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se pot avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 363 din 14 aprilie 2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, încadrarea în paritatea 2.600 - 2800 de euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi (ex. La o unitate de învățământ cu 100 de participanţi direcţi la procesul educaţional, valoarea maximă eligibilă nu poate depăşi 280.000 de euro).

Prin această linie de finanțare pot fi realizate proiecte de investiții ce vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea, precum și echiparea infrastructurii educaționale universitare. O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel va viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură  instituție de învățământ superior de stat, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale.