Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile pentru creșterea performanței energetice a infrastructurii clădirilor rezidențiale din municipiul Giurgiu

În data  de 4 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat alături de Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, contractul de finanțare aferent proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, municipiul Giurgiu, Ansamblul 3”. Aplicația, a cărei valoare totală este de peste 5,2 milioane de lei, a obținut finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Primăria Municipiului Giurgiu, având calitatea de beneficiar de finanțare europeană, își propune ca prin acest demers să îmbunătățească eficiența energetică a infrastructurii clădirilor rezidențiale cuprinse în cel de-al treilea ansamblu. Pentru realizarea acestui obiectiv, vor fi efectuate lucrări de reabilitare termică ce vor determina scăderea consumului de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 299 de gospodării primind astfel o mai bună încadrare din punct de vedere energetic.

Proiectul depus spre finanțare de administrația municipală giurgiuveană are o valoare totală de 5.213.462,36 lei. Din aceștia, peste 2,5 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 456 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, în timp ce peste două milioane de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului se realizează 72 de luni, în perioada 1 aprilie 2016 – 28 martie 2022.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 23 de proiecte aferente Axei prioritare 3 se solicită fonduri de aproape 70 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.