Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțări Regio pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din județele Ialomița și Dâmbovița

La începutul acestei săptămâni, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat două contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Astfel, prin proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A - (Centrul Militar Județean Ialomița)”, Consiliul Județean Ialomița va beneficia de fonduri nerambursabile Regio pentru lucrări și dotări ce vor conduce la îmbunătățirea performanțelor energetice, reducerea consumului anual de energie primară, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea resurselor de energie regenerabilă pentru Pavilionul A al Clădirii Comandamentului Centrului Militar Județean Ialomița. Investiția propusă va fi realizată în 82 de luni, în perioada 31 decembrie 2016 – 30 septembrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 5.775.895,71 lei, din care peste 4,9 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național este de 750 de mii de lei, iar 119 mii de lei este contribuția Consiliului Județean Ialomița, în calitate de beneficiar.

„Eficientizare energetică prin reabilitare și modernizare școala din sat Săcuieni, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița”, este proiectul prin care Primăria Comunei Gura Ocniței din județul Dâmbovița va utiliza sprijinul financiar din POR 2014-2020 pentru creșterea eficienței energetice în clădirea școlii din satul Săcuieni, comuna Gura Ocniței, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice a obiectivului de investiție. Lucrările ce vor fi realizate prin proiect vor conduce la scăderea consumului de energie primară, la scăderea amprentei de carbon a clădirii, la creșterea confortului elevilor și profesorilor și, implicit, la creșterea calității procesului de învățământ și, de asemenea, la crearea condițiilor pentru obținerea avizului ISU, precum și la asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale de securitate la incendiu. Investiția va fi realizată în 43 de luni, în perioada 3 aprilie 2020 – 27 octombrie 2023, și are un buget cu o valoare totală de 5.536.678,73 lei, din care 4, 01 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 614 mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 911 mii de lei este contribuția beneficiarului, comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul apelului dedicat zonei acoperite de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), respectiv județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ialomița, s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 58 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 370,42 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 305,07 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.115 cereri de finanțare, care au o valoare totală de 20,45 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 855 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,84 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,47 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.