Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru școli din comunele Cobia și Dragodana din județul Dâmbovița

Joi, 18 martie 2021, în prezența lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Marin Manda, primarul comunei Cobia și Gheorghe Sandu, primarul comunei Dragodana, au semnat contracte de finanțare pentru școli aparținând celor două comune din județul Dâmbovița, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Primăria Comunei Cobia a primit fonduri Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghițești”, prin care își propune asigurarea unei educații de calitate și atractive, în vederea reducerii abandonului școlar, în cadrul Școlii cu clasele I-VIII din satul Gherghițești, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea unității de învățământ și creșterea gradului de participare la procesul educațional la nivelul învățământului obligatoriu. Durata de implementare a proiectului este de 98 de luni, în perioada 20 octombrie 2015 – 30 noiembrie 2023, cu bugetul având o valoare totală de 8.081.479,72 lei, din care peste cinci milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), 772,51 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 2,26 milioane de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

„Extindere și dotare Școala Boboci cu 8 săli de clasă și 3 laboratoare, sală de sport, amenajare incintă și împrejmuire” este proiectul pentru care Primăria Comunei Dragodana din județul Dâmbovița a obținut fonduri Regio în vederea extinderii imobilului Școlii Boboci din satul Picior de Munte, comuna Dragodana, și dotării lui în scopul îmbunătățirii infrastructurii educaționale. Activitățile presupun realizarea a opt săli de clasă, a trei laboratoare și a unei săli de sport, amenajarea incintei și împrejmuirea scolii, astfel încât să fie create condiții adecvate pentru desfășurarea activităților sportive și educaționale, alături de dotarea corespunzătoare a investiției propuse prin proiect. Durata de implementare a proiectului este de 71 de luni, în perioada 1 februarie 2018 – 31 decembrie 2023, bugetul având o valoare totală de 9.828.829,36 lei, din care 8,35 milioane de lei este finanțarea nerambursabilă de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,27 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar aproape 197 de mii de lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 10.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea calității infrastructurii educaționale în învățământul obligatoriu, s-au transmis 62 de aplicații în valoare totală de 606,91 milioane de lei, ce au solicitat 550,35 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 44 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 487,66 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 421,6 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de 14,34 miliarde de lei. Pentru 804 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,37 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,1 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 347 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,24 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,37 miliarde de lei. Pentru 159 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,43 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,24 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.