Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa

Vineri, 8 noiembrie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Pucioasa”.

Aplicația este finanțată din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

Beneficiarul finanțării nerambursabile, administrația orașului Pucioasa, prin această inițiativă își propune să crească gradul de accesibilitate a populației la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Pucioasa. Astfel, finanțarea lucrărilor de reabilitare și modernizare, precum și dotarea secției cu echipamente performante vor avea ca rezultate asigurarea unui spațiu adecvat desfășurării activităților medicale, reducerea numărului de redirecționări ale pacienților către alte centre medicale, precum și scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament. De asemenea, personalul medical va beneficia de aparatura medical necesară furnizării unor servicii medicale de calitate.

Pentru consolidarea serviciilor medicale ale Ambulatoriului integrat, investițiile se ridică la o valoare totală de 10.698.181,73 lei. Din această sumă, peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat este de aproape două milioane de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește valoarea de 213  mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 62 de luni, până la 31 iulie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.176 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 218 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele  16 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 67 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.