Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru infrastructură educațională și regenerarea orașelor mici și mijlocii din regiunea Sud - Muntenia

La sfârșitul acestei săptămâni Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat trei noi contracte de finanțare pentru obiective de infrastructură educațională din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița și comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova, respectiv pentru regenerarea urbană a orașului Titu din județul Dâmbovița.

Finanțarea pentru școlile generale a fost obținută din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Primăria Municipiului Târgoviște va implementa proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale ‘Tudor Vladimirescu’ din Târgoviște, județul Dâmbovița” cu fonduri nerambursabile Regio, având ca reper realizarea de investiții în infrastructura școlară prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște, contribuind astfel la creșterea accesului, calității și a atractivității educației, precum și la creșterea atractivității sistemului educațional al municipiului Târgoviște, în cadrul sistemului teritorial local și regional. În cele 90 de luni de implementare, 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2023, va fi reabilitat corpul principal de clădire al Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”, va fi supraetajată sala de sport, va fi amenajată curtea interioară pentru funcționalizarea ca bază sportivă și va fi extinsă cu un corp administrativ și sală festivități, în vederea creșterii accesului, calității și atractivității educației în municipiul Târgoviște. Investiția are un buget cu valoarea totală de 20.656.566,55 lei, din care aproape 7,5 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 2,68 milioane de lei reprezintă fondurile de la Bugetul Național, iar peste 489 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Primăria Comunei Filipeștii de Târg din județul Prahova a obținut fonduri nerambursabile pentru proiectul „Construire Sală sport pentru Școala Gimnazială Filipeștii de Târg, terenuri sport, alei pietonale și carosabile, spațiu parcare, împrejmuire, branșamente utilități, organizare de șantier” pentru creșterea gradului de participare la nivelul educației în învățământul obligatoriu prin investiții în îmbunătățirea infrastructurii educaționale și transformarea Școlii Gimnaziale Filipeștii de Târg într-o unitate atractivă de învățământ pentru elevii din ciclul primar și gimnazial din comună. În perioada de implementare de 81 de luni, între 1 august 2016 și 30 aprilie 2023, principalele activități din proiect vor fi extinderea Școlii Gimnaziale Filipeștii de Târg prin construirea unei săli de sport moderne, a terenurilor de tenis și a terenului de sport, conform planurilor arhitecturale și dotarea cu echipamente specifice a sălii și a terenurilor de sport conform standardelor în vigoare. Investiția are un buget cu o valoare totală de 15.300.233,81 lei, din care aproape 8,23 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 1,26 milioane de lei reprezintă fondurile de la Bugetul Național, iar peste 5,8 milioane de lei este contribuția beneficiarului.

Primăria Orașului Titu din județul Dâmbovița va fi beneficiar Regio pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”, al cărei obiectiv principal este revitalizarea fizică, economică și socială a unor comunități marginalizate din orașul Titu. Activitățile desfășurate în cele 77 de luni ale perioadei de implementare a proiectului, cuprinsă între 1 august 2017 și 31 decembrie 2023, vor conduce la reabilitarea a 3,497 km de străzi și realizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, la reabilitarea termică și modernizarea Centrului de tineret din localitate și la construirea unei creșe în orașul Titu. Bugetul investiției are valoarea totală de 17.846.468,75 lei, din care aproape peste 15,1 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 2,31 milioane de lei reprezintă fondurile de la Bugetul Național, iar peste 426 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 785 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,1 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 6,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.