Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Fundulea

Joi, 1 aprilie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Fundulea prin reabilitare zonă centrală situată în lungul zonei DN3 și strada Vasile Babuș, zona de alei și trotuare, accese în proprietăți, reabilitare și modernizare locuințe sociale și centru socio-cultural”, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a mediului urban din orașul Fundulea prin îmbunătățirea spațiului public urban, modernizarea clădirii Centrului socio-cultural, reabilitarea zonei centrale situate de-a lungul zonei DN3 și strada Vasile Babuș, a zonei de alei și trotuare, a acceselor în proprietăți și reabilitarea locuințelor sociale pentru 80 de persoane defavorizate din oraș. Prin activitățile desfășurate în proiect vor fi reabilitate sau create spații deschise în suprafață de peste 4,5 ha și vor fi renovate sau construite clădiri publice în suprafață de 4.332 mp.

Proiectul va fi implementat în 62 de luni, în perioada 1 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2023 și are un buget cu o valoare totală de 30.438.995,84 lei, din care 19,76 milioane de lei sunt bani nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei sunt de la Bugetul Național, iar 7,65 milioane de lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 13.1, unde au putut fi depuse proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii, inclusiv pe apelul dedicat teritoriului finanțat prin Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 38 de aplicații în valoare totală de peste 710 milioane de lei, ce au solicitat 658,77 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 25 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 469,53 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de peste 450 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.097 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,43 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de 14,34 miliarde de lei. Pentru 807 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,4 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,14 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Călărași au transmis 203 cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 2,12 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,6 miliarde de lei. Pentru 65 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 485,25 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare de 425,51 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.