Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare europeană din Regio pentru reabilitarea termică a Spitalului Județean de Urgență Călărași

Luni, 16 august, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat și Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, au semnat un nou contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Beneficiarul fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice la Corpurile A,B,C și D la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași”, ce va fi implementat în 80 de luni, în perioada 1 mai 2017 – 31 decembrie 2023, este unitatea administrativ-teritorială Județul Călărași. Principalele tipuri de lucrări ce vor fi realizate sunt: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie electrică pentru unitatea medicală obiect al proiectului prin implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice, precum și montarea de parasolare pe fațadele însorite ale clădirilor. Bugetul proiectului are o valoare totală de 11.732.514,60 lei, din care aproape 10 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), mai mult de 1,5 milioane de lei sunt fonduri de la bugetul de stat, contribuția proprie a beneficiarului este de peste 230 de mii de lei, iar cheltuielile neegibile reprezintă peste 160 de mii de lei.

Până la această dată, în cadrul celor două apeluri de proiecte aferente priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse aplicații pentru reabilitarea termică a clădirilor publice, s-au transmis 107 cereri de finanțare în valoare totală de 678,64 milioane de lei, ce au solicitat 564,40 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 41 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 276,68 milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 235,87 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.113 proiecte cu o valoare totală de 20,44 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,36 miliarde de lei. Pentru 834 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,69 miliarde de lei, fondurile nerambursabile solicitate depășind șapte miliarde de lei. Sumele includ și aplicația a cărei beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.