Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finalizarea proiectului „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin acordul cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în perioada 2018-2019"

La sfârșitul anului 2019, ADR Sud Muntenia finalizează implementarea proiectului  „Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcţia Organism Intermediar pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin acordul cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în perioada 2018-2019", cod SMIS 121857.

Proiectului a asigurat sprijinul financiar necesar Organismului Intermediar din cadrul ADR Sud Muntenia pentru realizarea activităţilor prevăzute în Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea programului, precum și implementarea transparentă şi eficientă a POR 2014 - 2020, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate Organismului Intermediar de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Mai multe detalii puteți afla accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/anunt-final-proiect-cod-smis-121857/static/1872