Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Draft al Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale

ghidanrmapdraftp-1389861187.jpg

La începutul acestei săptămâni, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a anunţat publicarea unui prim draft al Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale.

Draftul Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice este un instrument de lucru realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru factorii implicaţi în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziţii publice”, finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.

Prezentul document, ce se adresează în principal autorităţilor contractante implicate în gestionarea instrumentelor structurale din România, este foarte util în asigurarea unei practici unitare în domeniul achiziţiilor publice.

Ghidul este structurat pe mai multe capitole şi vizează următoarele subiecte: definirea şi clasificarea instrumentelor structurale; sistemul de management a proiectelor finanţate din instrumente structurale; principiile ce guvernează achiziţiile publice; reguli privind conflictul de interese, reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire reguli de publicitate, reguli speciale de transparenţă; procedurile de achiziţie publică; atribuirea contractului de achiziţie publică; contractele sectoriale; practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice; modul de soluţionare a contestaţiilor.

ANRMAP anunţă că varianta finală a Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferent proiectelor finanţate din instrumente structurale va fi disponibilă pe site-ul instituţiei (http://www.anrmap.ro) începând cu luna februarie a acestui an. Draftul Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice poate fi consultat pe site-ul Agenţiei, secţiunea Bibliotecă – Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/ghid-anrmap-draft.pdf.