Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Documentul orientativ privind dezvoltarea comunităţilor marginalizate, lansat în consultare publică

orientarigal-1508496325.png

A fost publicat spre consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acţiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităţilor marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Documentul cuprinde îndrumări utile pentru GAL-urile urbane, astfel încât să îndeplinească cu succes atribuţiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013.

Documentul punctează principalele etape ale mecanismului DLRC după aprobarea spre finanţare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, până la depunerea proiectelor în sistemul informatic MYSMIS, în vederea aprobării acestora de către Autoritatea de Management responsabilă.

Totodată, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie să le respecte în procesul de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte, în conformitate cu specificul celor două Programe Operaţionale finanţatoare (Programul Operaţional Regional şi Programul Operaţional Capital Uman), şi anume:

  • conţinutul procedurii de evaluare şi selecţie;
  • elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
  • conţinutul minim obligatoriu al fişelor de propuneri de proiecte;
  • criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale căror strategii vor fi admise la finanţare de către Comitetul Comun de Selecţie vor respecta prevederile prezentelor Orientări pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Documentul poate fi descărcat de pe site-ul dedicat implementării POR 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secţiunea Program > Axe > Axa 9 - DLRC / CLLD, link http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/orientarigal_implementaresdl.rar.

Observaţiile şi propunerile privind îmbunătăţirea documentului pot fi transmise până în data de 3 noiembrie 2017, la adresa de e-mail contact.programare@fonduri-ue.ro.