Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Despre sprijinirea dezvoltării urbane durabile din Sud Muntenia, prin POR 2014 – 2020, la Ploieşti

1-1486451082.jpg
Luni, 6 februarie, ADR Sud Muntenia a organizat la Ploieşti, prima întâlnire de lucru din acest an privind dezvoltarea urbană prin POR 2014 – 2020, destinată reprezentanţilor celor şapte municipii reşedinţă de judeţ de la nivelul regiunii noastre. 
În cadrul acestui eveniment, directorul Agenţiei, dr ing. Liviu Muşat, alături de directorul adjunct Dezvoltare şi Comunicare, Daniela Traian, precum şi reprezentanţii Serviciului Dezvoltare Urbană au analizat şi dezbătut împreună cu potenţialii beneficiari, Documentul Cadru de Implementare (DCI) a Dezvoltării urbane durabile aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, care a fost aprobat în varianta finală, în data de 20 ianuarie, prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului delegat pentru fonduri europene. 

Prin Axa prioritară 4, regiunii Sud Muntenia îi sunt alocate fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de euro, ce pot fi accesate prin intermediul strategiilor integrate, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu din localităţile urbane. Din valoarea totală alocată regiunii noastre sunt disponibile fonduri astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4.1) – 163, 33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităţilor defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, pentru educaţie (P.I. 4.4) – 11,09 milioane de euro.

Prin lansarea acestui document s-a dat startul apelului de depunere a documentelor strategice, cu următoarele termene: 20 februarie – 21 august – perioada de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă; 29 decembrie – termenul limită de depunere a Documentului Justificativ pentru Fonduri ESI 2014 – 2020. Principiul conform căruia se vor realiza verificarea şi evaluarea documentelor strategice este „primul depus, primul evaluat”.

Odată cu publicarea Documentului Cadru de Implementare, Autoritatea de Management pentru POR 2014 – 2020 a realizat un material de informare denumit „Orientări privind Axa Prioritară 4 a POR 2014 - 2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, elaborat în vederea sprijinirii beneficiarilor eligibili. Acest document conţine informaţii importante privind constituirea şi funcţionarea Autorităţii Urbane la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ (procedura de prioritizare şi selecţie a proiectelor, rolul şi componenţa Autorităţilor Urbane etc.).

Reamintim celor interesaţi că toate aceste documente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei, dedicat implementării POR 2014-2020 în Sud Muntenia: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4--dezvoltare-urbana/, precum şi pe pagina de Internet a programului: http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
Menţionăm că prin intermediul Serviciului Dezvoltare Urbană, experţii noştri oferă în permanenţă consultanţă potenţialilor beneficiari.