Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Despre finanţare nerambursabilă pentru clădirile rezidenţiale din Sud Muntenia, prin POR 2014 - 2020

Mâine, 24 martie, continuă campania de promovare a Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, printr-un eveniment de informare despre finanţările nerambursabile disponibile în cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţale”. 

Seminarul de informare, ce va avea loc la Călăraşi, sala de şedinţe a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, va fi destinat reprezentanţilor autorităţilor publice locale din mediul urban de la nivelul regiunii noastre.

Conform Ghidului solicitantului prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţale” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, regiunea Sud Muntenia va avea o alocare financiară de peste 57 milioane de euro.