Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A COMITETULUI REGIONAL PENTRU EVALUARE STRATEGICA SI CORELARE

Data: 28 februarie 2008, ora 11.00
Locul de desfasurare: Centrul de perfectionare Galma, localitatea Moroeni, judetul Dambovita.
 
Ordinea de zi:
1.     Semnarea declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate de către membrii şi observatorii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia.
2.    Prezentarea criteriilor de evaluare strategică şi a grilei de evaluare strategică.
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse spre finanţare din POR 2007-2013 in  Regiunea Sud Muntenia, in ordinea rezultată in urma evaluării strategice.
4.    Diverse:
•    Informare privind componenţa CRESC Sud Muntenia.
•    Informare privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Sud Muntenia (CRESC), de către Autoritatea de Management pentru POR şi Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.
•    Informare privind proiectele depuse până la data de 27.02.2008 şi stadiul evaluării acestora.

Materialele pentru sedinta vor fi publicate pe pagina de internet a Agentiei, www.adrmuntenia.ro, sectiunea Biblioteca/Hotarari CRESC Sud Muntenia, incepand cu data de 19 februarie 2008.
 
Presedinte CRESC Sud Muntenia
Ing. Gheorghe ANA