Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul specific 3.1 B – Clădiri publice (SUERD)

untitled-1499405228.png

În data de 6 iulie s-a lansat, spre consultare publică, până în data de 21 iulie, Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B - Clădiri Publice, pentru apelul dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD, prevăzute de Aria prioritară 2 „Încurajarea energiilor durabile”.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 21 iulie (15 zile calendaristice).

Varianta draft a ghidului, precum şi anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3 – Eficienţă energetică, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe site-ul programului – www.inforegio.ro.