Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban” - SUERD

untitled-1497277159.png

Luni, 12 iunie, s-a lansat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Obiectivul specific al acestei axe îl reprezintă reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 judeţe riverane Dunării. La nivelul regiunii Sud Muntenia, zona eligibilă este reprezentată de judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa.

Ghidul este destinat potenţialilor solicitanţi, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică.

Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 de euro şi de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte).

Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potenţialii solicitanţi care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanţii de finanţare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa: regio@mdrap.ro, până în data de 27 iunie 2017, ora 17:00.

Ghidul, împreună cu anexele revizuite pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 5, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1282/axa-5--mediu-urban--patrimoniu-cultural/.