Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent Priorităţii de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de transfer tehnologic!

3-1494838132.jpg

Luni, 15 mai, s-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de transfer tehnologic.

Eventualele observaţii asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data de 30 mai 2017, ora 16:00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menţionat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potenţialii solicitanţi care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AM POR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanţii la finanţare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghidul menţionat este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată odată cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 1 - Transfer tehnologic, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1278/axa-1--transfer-tehnologic/, precum şi pe site-ul programului, www.inforegio.ro