Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent îmbunătăţirii infrastructurii educaţionale primare şi gimnaziale (P.I. 10.1)

untitled-1507210472.png

Joi, 5 octombrie, a fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectiv Specific 10.1 - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise până în data de 20 octombrie a.c., la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro.

Ghidul solicitantului, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei, secţiunea Program > Axe > Axa 10 – Infrastructură de educaţie, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1287/axa-10--infrastructura-de-educatie/, precum şi pe website-ul programului: www.inforegio.ro.