Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe

untitled-1495191769.png

Vineri, 19 mai, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI şi POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise până în data de 5 iunie a.c., la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro.

Obiectivul specific 8.2.B se adresează unităţilor-administrativ teritoriale, care au în administrare unităţile sanitare regăsite în lista proiectelor prioritare preidentificate eligibile (Anexa 9).

Valoarea totală eligibilă a cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii depunerii proiectelor, este de minimum 200.000 de euro şi de maximum de 1.500.000 de euro.

Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 >  Program  > Axa 8 – Infrastructură de sănătate şi socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum şi pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.