Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului 3.2, privind mobilitatea urbană durabilă (SUERD)

eficientaenerget-1499930733.jpg

Ieri, 12 iulie, s-a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD.

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în data 24 iulie 2017.

În ceea ce priveşte exclusiv regiunea Sud Mutenia, acest apel se adresează, în principal, unităţilor administrativ-teritoriale oraşe şi municipii din judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect, echivalentă în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 500.000 de euro şi de maximum 5.000.000 de euro, pentru oraşele/municipiile cu o populaţie sub 20.000 de locuitori sau de maximum 10.000.000 de euro, pentru municipiile cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori.

Varianta draft a ghidului, precum şi anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul Agenţiei – http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3 – Eficienţă energetică, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum şi pe site-ul programului – www.inforegio.ro.