Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consolidarea și restaurarea Protoieriei Ploiești Nord, prin POR 2014 - 2020

DSC_0242.JPG

În data de 20 decembrie s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidare, restaurare și punere în valoare Centru Cultural Protoieria Ploiești Nord”.

Prin acest contract, Protoieria Ploiești Nord, în calitate de beneficiar, primește finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 4.843.769,81 lei, din care 4.746.891,41 lei reprezintă fonduri nerambursabile (fonduri FEDR: 4.117.204,34 lei; fonduri din bugetul de stat: 629.690,07 lei), iar 96.875,40 lei este valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului.

Prin această investiție, ce se va derula cu ajutorul finanțării europene obținute în cadrul POR 2014 - 2020, se urmărește reabilitarea Protoieriei Ploiești Nord, care face parte din categoria monumentelor istorice grupa B, de valoare națională și universală. Ansamblul, denumit Casa „Dr. Constantin Vasiliu”, datează din anul 1900.

Proiectul vizează consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a spațiilor existente aferente Centrului Cultural Protoieria Ploiești Nord, cu scopul de a salva de la degradare obiectivul de patrimoniu cultural-religios și, în același timp, promovarea zonei și a obiectivului în sine, urmând a avea ca impact valorificarea potențialului turistic, cu accent pe dezvoltarea sectorului de turism ecumenic în județul Prahova.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus 46 de proiecte ce vizează conservarea și reabilitarea obiectivelor de patrimoniu național prin POR 2014 – 2020. Dintre acestea s-au semnat 14 contracte de finanțare în valoare totală de peste 205 milioane de lei, din care peste 200 de milioane de lei reprezintă valoarea totală a fondurilor nerambursabile solicitate de beneficiari.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.